سرور مجازی

سرور مجازی ایران پلن 2
 • 16 گیگابایت
  تعداد هسته
 • 70 گیگابایت
  ظرفیت حافظه
 • 6144 مگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند
 • شبانه روزی
  پشتیان گیری
 • 10 درصد تخفیف سالیانه
سرور مجازی پلن 3
 • 16 گیگابایت
  تعداد هسته
 • 100 گیگابایت
  ظرفیت حافظه
 • 6144 مگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند
 • شبانه روزی
  پشتیان گیری
 • 10 درصد تخفیف سالیانه
سرور ویندوز

Xeon 5560

 • 16 گیگابایت
  تعداد هسته
 • 120 گیگابایت
  ظرفیت حافظه
 • 16 گیگابایت
  رم
 • ویندوز نوع
 • 10 درصد تخفیف سالیانه
سرور مجازی ایران و آلمانvp

نامحدود