اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 واحد پشتیبانی وب هابز

تمامی درخواستهای فنی مرتبط به فروشگاههای اینترنتی را از این بخش ارسال فرمایید.

 واحد پشتیبانی دکتر کلابز

تمامی درخواستهای فنی، پشتبانی مربوط به باشگاههای مشتریان دکتر کلابز از این طریق ارسال شود

 واحد تولید محتوا

انجام پروژههای مرتبط به تولید محتوا گرافیکی، ویدیو، موشن

 واحد برنامه نویسی

درخواستهای مرتبط به تولید و توسعه پروژهها

 واحد مشاوره کسب و کار

مشاوره تخصصی به کسب و کار شما با هدف توسعه فروش

 واحد مدیریت

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات شما هستیم...