مقالات

 تراکنش ها

مشاهده تراکنش مشتری/ مشتریان برای مشاهده تراکنش مشتری ابتدا از منوی بالا سمت راست گزینه تراکنش ها...

 تغییر رمز

تغییر رمز مشتری برای تغییر دادن رمز مشتری در منوی بالا سمت راست گزینه تغییر رمز را انتخاب کنید.با...

 ثبت خرید

ثبت خرید در پوز مجازیبرای ثبت خرید برای مشتریان ابتدا در منوی بالا سمت راست گزینه ثبت خرید را...

 ثبت مشتری

ثبت مشتری از طریق پوز مجازی برای ثبت مشتری از طریق پوز مجازی ابتدا باید با نام کاربری و رمز عبور...

 صفحه اصلی

صفحه اصلی پنل پوز مجازی برای ورود به پنل پوز مجازی باید به آدرس زیر مراجعه کرده و با نام کاربری...