مشاهده مقالات برچسب زده شده 'اطلاعات مشتریان'

 اطلاعات بخش داشبورد

داشبورددر بالای صفحه دو کادر تاریخ انقضای پنل و موجودی پنل پیامکی شما نمایش داده می شود: درادامه...

 اطلاعات تکمیلی مشتری

اطلاعات تکمیلی مشتریبا ثبت مشتری، اطلاعات مشتریان شما در لیست مشتریان نمایش داده می شود. در سمت...