مشاهده مقالات برچسب زده شده 'تراکنش های مشتری'

 اطلاعات تکمیلی مشتری

اطلاعات تکمیلی مشتریبا ثبت مشتری، اطلاعات مشتریان شما در لیست مشتریان نمایش داده می شود. در سمت...

 تراکنش ها

مشاهده تراکنش مشتری/ مشتریان برای مشاهده تراکنش مشتری ابتدا از منوی بالا سمت راست گزینه تراکنش ها...

 تراکنش ها

تراکنش ها در قسمت تراکنش ها شما امکان مشاهده تمامی تراکنش های مشتریان اعم از تراکنش های دستگاه...