مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ثبت تراکنش'

 تراکنش ها

مشاهده تراکنش مشتری/ مشتریان برای مشاهده تراکنش مشتری ابتدا از منوی بالا سمت راست گزینه تراکنش ها...

 ثبت خرید مشتری

ثبت تراکنش برای مشتری زمانی که مشتریان خرید انجام می دهند، طبق روال باشگاه مشتریان لازم است خرید...