مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ثبت خرید مشتری'

 ثبت خرید

ثبت خرید در پوز مجازیبرای ثبت خرید برای مشتریان ابتدا در منوی بالا سمت راست گزینه ثبت خرید را...

 ثبت خرید مشتری

ثبت تراکنش برای مشتری زمانی که مشتریان خرید انجام می دهند، طبق روال باشگاه مشتریان لازم است خرید...