مشاهده مقالات برچسب زده شده 'گروه بندی مشتریان'

 اطلاعات تکمیلی مشتری

اطلاعات تکمیلی مشتریبا ثبت مشتری، اطلاعات مشتریان شما در لیست مشتریان نمایش داده می شود. در سمت...

 گروه بندی اختصاصی

گروه بندی اختصاصیگروه بندی اختصاصی مربوط به گروه بندی معمول هر کسب و کاری می باشد و زمانی استفاده...